Rottebekæmpelse er vigtigt for vores sundhed

01 september 2020
lotte_hindsberg

Rotter ikke bare ødelægger vores elinstallationer og gnaver og ødelægger vores mad inde i huset. De spreder også sygdomme da de kan overføre sygdomme fra dyr til mennesker. Er man i tvivl om alvoren, tager det kun et par sekunder at google den sorte død. Pesten som i middelalderen kostede millioner af menneskeliv, da datiden ikke viste, at det var rotterne der spredte sygdommen.

Det ved vi i dag og derfor har vi også pligt til at underrette kommunen, som gratis sender en rottebekæmper ud, hvis du har rotter eller mistanke om at i har fået rotter. Det er vigtigt at det bliver gjort med det samme, da 2 rotter på ganske kort tid kan blive til 400. Du kan læse mere om rotte og andre skadedyrsbekæmpelse her https://k9skadedyrservice.dk/.

Rotter og kloakken

Et af de steder hvor rotter elsker at opholde sig er kloakken. Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at vedligeholde din del af kloakken frem til skel. Hvis du har mistanke om der er rotter eller har set en skal du kontakte din lokale autoriseret kloakmester som via en TV-inspektion kan undersøge om du har rotter i kloakken. Det er en god ide samtidig at få sat et filter på kloakken. Det forhindre effektivt at rotterne kan komme op og ind i dit hus via kloaksystemmet. 

Forebyg rottebesøg

Selvom det er umuligt helt at undgå at få besøg af rotter er der stadig flere ting du selv kan gøre for at mindske muligheden. Saml gamle nedfaldsfrugter op og smid dem ud. Undgå at smide madrester i komposten og undlad at have mørke fugtige kroge f.eks. gamle træstammer. De invitere til at en rottefamilie flytter ind. 

Gå dit hus igennem og få tætnet alle små sprækker. En rotte kan klatre op af selv den stejleste og glatteste væg og komme ind af selv det mindste hul. 

Flere Nyheder