Hvorfor skal jeg kontakte en bedemand, når nogen dør?

| |

Er du i tvivl om, hvorledes du skal forholde dig i forbindelse med et dødsfald, er bedemanden den rette person at opsøge. Hvis en nær ven eller slægtning er død i eget hjem, bør du altid kontakte bedemanden. Hans eller hendes primære opgave er nemlig at forestå alle procedurer omkring den afdøde, her under sørge for, at du som efterlevende kan være tryg ved, at alt foregår efter bogen.

Når bedemanden har gjort den afdøde i stand og placeret vedkommende i kisten, vil denne på behørig vis blive transporteret til et nærliggende kapel. Her efter vil bedemanden kontakte præsten og kirke kontoret tilhørende den kirke, fra hvilken bisættelsen skal foregå.

Er der tale om en jordfæstelse, vil bedemanden tage kontakt til graveren og træffe de nødvendige foranstaltninger. Var det den afdødes sidste ønske og vilje, at bisættelsen skulle foregå ved kremering og efterfølgende urne nedsættelse, forestår bedemanden aftalen med krematoriet og fremskaffelse af en urne.

En lokal bedemand med et stort kendskab til området og de relevante faciliteter og instanser vil ligeledes kunne være behjælpelig, når det handler om at finde egnede lokaler til en eventuelt efterfølgende mindehøjtidelighed i form af eksempelvis gravøl eller en reception. Og bedemanden hjælper også gerne med andre praktiske foranstaltninger, for eksempel udfærdigelse og indrykning af dødsannonce eller indhentning af begravelses hjælp, enten fra kommunen eller fra den afdødes sygeforsikring.

Bedemand i Thyholm – hvem skal jeg vælge?

Skal begravelsen eller bisættelsen foregå i eller i nærheden af Thyholm, Stuer eller Lemvig, kan du med fordel vælge Krabbes Bedemandsforretning. Krabbes Bedemandsforretning har et solidt kendskab til lokal området, og leverer en glimrende service inden for alt hvad der vedrører begravelse og begravelses forberedelser.

Krabbes Bedemandsforretning er medlem af Danske Bedemænd, hvilet er din garanti for en professionel behandling. Du kan læse mere på krabbes.dk

Previous

Hvor mange må man være om transport?

Hvordan behandles angst?

Next