Hjælp til rensning af regnvandsbrønde? Kontakt din lokale kloakservice

20 oktober 2019
admin

Igennem de senere år er mængderne af regn og antallet af skybrud tiltaget. Derfor er det vigtig at vedligeholde den del af kloakeringen, der sikrer mod oversvømmelse – for eksempel regnvandsbrønde, aqua dræn, lyskasser, sandfangs brønde, kælderskakte og tagnedløbsrør fra tagrender.

Dette gøres via en årlig slamsugning og omhyggelig spuling af disse faciliteter, som findes i forbindelse med de fleste private og offentlige ejendomme og erhvervsbygninger.

Rensning af regnvands brønde og sandfangs brønde ved Nordjyllands Sug og Spul

Nordjyllands Sug og Spul rykker gerne ud til en årlig opsamling og opsugning af alt, hvad der kunne tænkes at havne i brønde og lignende i løbet af året, og som kan risikere at forårsage tilstopning og dermed overløb. Det kan for eksempel dreje sig om blade, løvfald, sand, jord eller byggematerialer, som akkumulerer sig hen over året, og kan ende med at blokere for udløb af regnvand.

Selv om man ikke lige regner med det – eller det ikke ser ud af så meget – vil organiske materialer så som eksempelvis blade, løvfald og små grene og kviste med tiden omdannes til til kompost og bundfælde sig i regnvands brønden eller i sandfangs brønden. På et tidspunkt vil den massive kompost stoppe brønden til, således at regnvandet ikke længe kan løbe ud og kanaliseres videre ud i eventuelle omfangsdræn, faskiner eller i kloak systemet.

Så vil der opstå tilbageløb, hvilket kan forårsage store skader på bygningens fundament. Blandt andet kan der opstå sætningsskader og – hvis fugten får lov at indlejre sig – farlig skimmelsvamp, som kan have stor indflydelse på beboernes liv og helbred. Og det er ikke sikkert, at der er hjælp at hente hos forsikrings selskabet, hvis du ikke kan dokumentere, at du har vedligeholdt dine brønde.

Du kan læse mere om regnvands sikring ved rensning af brønde på sugogspul.dk – din kloakservice i Aalborg

Flere Nyheder