Hvor mange må man være om transport?

09 oktober 2019
admin

Dette angående hvor mange mennesker man må være om transport handler i bund og grund om, hvorvidt der er tale om:

– Klargøring.
– Pålæsning.
– Kørsel.

For de to første punkter er der sådan set ikke den store begrænsning på, så længe man selv – privat som ved erhverv – kan holde styr på, hvem der sørger for hvad, og man ikke går i vejen for hinanden, så kan alle deltage i det arbejde.

Så har man måske en rutine med, hvem der gør hvad, så det foregår lettest med pålæsningen som på et rullebånd, hvor man nogle gange tager lærlingen eller praktikanten med, så de kan lære, hvordan tingene foregår.

En anden ansat – eller person – sørger for at have styr på, at godset er ankommet til pålæsning til tide, og man ved, hvor det skal hen, hvornår, og hvem der læsser det på.

For på dette tidspunkt er transporten ikke en del af trafikken, om det så er en personbil, en kassevogn, en ladvogn, en lastbil, et vogntog eller noget helt andet, så der gælder færdselsloven ikke.

Er der tænding i maskinen, så er men teknisk set en del af trafikken, men hvis man har parkeret i et aflåst område, som ikke er direkte tilknyttet resten af trafikken, såsom for eksempel med et hegn, så er man sådan set også fritaget for trafikken.

Men når så selve kørslen skal finde sted, så er det en helt anden sag.

Udover man skal være sikker på, at man ikke er overlæsset, så må man ikke være flere passager i bilen, en der er sædder og pladser til.

Skal man have brug for flere personer til aflæsning, må de køre i et andet køretøj eller på anden måde være parat ved destinationen.

Så er der jo dem, der har styr på den slags og ved præcis, hvordan man transporterer specielt gods, og her menes selvfølgelig https://vognmandjakobsen.dk/

Flere Nyheder